Blog

008 Marsall érkezik

008 Marsall érkezik

Rogyion Jakovlevics Malinovszkij marsall a Szovjetunió honvédelmi minisztereként 1961-ben látogatott először Magyarországra. A vizitet óriási felhajtás kísérte, az itt létét kísérő eseményeken - mint fotósorozatunk is mutatja - gyakorlatilag a teljes politikai és katonai vezetés jelen volt.

A nyitófotó rögtön az érkezés utáni pillanatokat örökíti meg: a tököli szovjet katonai repülőtér betonján Malinovszkij marsall, jobbján Czinege Lajos altábornagy, honvédelmi miniszter, balján Biszku Béla belügyminiszter, a kép bal szélén Köteles Jenő altábornagy. (KLIKK A KÉPRE!)

A második fényképen bensőséges eszmecsere zajlik a tolmács (lövészőrnagy a fotó centrumában) közvetítésével:

A következő fotón a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok vezetése köszönti a Szovjetunió honvédelmi miniszterét:

Végül a delegáció gépkocsiba száll...

 

A vizit folytatásaként (valószínűsíthetően másnap) a marsall vidéki helyőrséget keres fel, ahol - természetesen - illő pompával fogadják; immáron az ekkor még a kádári elit csúcsához tartozó Marosán György a házigazda. Feltűnik Biszku is (az előző napi nyakkendőt viseli), valamint - Biszku jobbján - a Román Népköztársaság - egyébként etnikailag magyar származású - honvédelmi minisztere, Leontin Salajan:

A következő fotón laza barátkozás zajlik; Malinovszkij balján Uszta Gyula altábornagy, ekkor a honvédelmi miniszter helyettese:

Haladva tovább az időben, vélhetően másnap reggel hadgyakorlatot tekint meg a marsall; a fényképen fázós beszélgetés Malinovszkij és Czinege között (Czinege kezében az elmaradhatatlan cigaretta), a kép bal oldalán Csémi Károly vezérőrnagy, ekkor az 5. hadsereg parancsnoka, később a vezérkar főnöke:

Kicsivel később már a pódiumról figyelik a hadgyakorlatot az időközben szép számmal megjelent notabilitások, köztük Salajan (első sor, jobbról a második), Fock Jenő, ekkor az MSZMP KB titkára (első sor, jobbról a harmadik), és természetesen Czinege és Malinovszkij (első sor, jobbról az ötödik és hatodik)...

...de megjelenik személyesen Kádár János is (mögötte Biszku)...

 ...aki a hadgyakorlat végeztével is feszülten figyel valamit (hátrébb Fock és Marosán):

Kicsivel később már talpon van mindenki...

...és újfent feszülten figyel (az első sor legelején Ugrai Ferenc altábornagy, a vezérkar főnöke):

Végezetül csoportkép a teljes magyar politikai vezetéssel:

Az utolsó napon pedig a búcsú szomorú pillanatai láthatók (mindkét honvédelmi miniszter civilben, illetve Malinovszkij balján Nyers Rezső, akkor pénzügyminiszter):

Búcsúznak egymástól a miniszterfeleségek is (bal oldalon Czinegéné, jobb oldalon Malinovszkaja asszony):

Magányos marsall Pravdával:

És végezetül a szomorúan búcsúzó szovjet tábornoki kar: